September

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$4,146

Still
Needed

$3,254

Visitors:

24

We Have:

$0

$4,146

$7,400

We Have:

September

Budget $7,400

Visitors:

24

$0

$4,146

$7,400

Donations Received:

$4,146

Still
Needed:

$3,254

Glavni meni

September

Donations:

$4,146

Visitors:

24

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$3,254

Očaki in Preroki

Album Cover

Vsa poglavja

00 - Uvod22:45 Download
01 - Zakaj je bil greh dopuščen33:08 Download
02 - Stvarjenje24:27 Download
03 - Skušnjava in padec35:00 Download
04 - Načrt odrešitve24:10 Download
05 - Preizkušnja Kajna in Abela20:56 Download
06 - Set in Enoh29:42 Download
07 - Potop39:38 Download
08 - Po potopu16:37 Download
09 - Dobeseden teden17:29 Download
10 - Babilonski stolp17:30 Download
11 - Abraham poklican20:14 Download
12 - Abraham v Kanaanu40:01 Download
13 - Preizkušanje vere27:58 Download
14 - Uničenje Sodome40:59 Download
15 - Izakova poroka17:45 Download
16 - Jakob in Ezav17:49 Download
17 - Jakobov beg in izgnanstvo28:45 Download
18 - Nočni boj21:19 Download
19 - Vrnitev v Kanaan26:30 Download
20 - Jožef v Egiptu28:01 Download
21 - Jožef in njegovi bratje53:24 Download
22 - Mojzes41:28 Download
23 - Egiptovske šibe43:32 Download
24 - Pasha15:49 Download
25 - Izhod23:47 Download
26 - Od Rdečega morja do Sinaj36:05 Download
27 - Izrael sprejema zakon36:32 Download
28 - Malikovalstvo pod Sinajem43:36 Download
29 - Satanovo sovraštvo do zakona35:27 Download
30 - Shodni šotor in njegove službe41:33 Download
31 - Nadabov in Abihujev greh12:49 Download
32 - Zakon in zavezi34:26 Download
33 - Od Sinaja do Kadesa38:59 Download
34 - Dvanajst oglednikov27:06 Download
35 - Korahov upor34:06 Download
36 - V puščavi13:47 Download
37 - Udarjena skala27:28 Download
38 - Potovanje okoli Edoma34:19 Download
39 - Zmaga nad Basanom15:55 Download
40 - Balaam40:30 Download
41 - Odpadništvo pri Jordanu27:02 Download
42 - Ponovljeni zakon20:23 Download
43 - Mojzesova smrt28:59 Download
44 - Prečkanje Jordana16:51 Download
45 - Padec Jeriha31:23 Download
46 - Blagoslovi in prekletstva11:00 Download
47 - Zveza z Gibeonci14:44 Download
48 - Delitev Kanaana33:30 Download
49 - Jozuetove zadnje besede12:33 Download
50 - Desetine in darovi14:01 Download
51 - Božja skrb za uboge19:10 Download
52 - Letni prazniki16:05 Download
53 - Prvi sodniki43:46 Download
54 - Samson27:00 Download
55 - Otrok Samuel17:42 Download
56 - Eli in njegova sinova19:12 Download
57 - Filistejska zaplenitev skrinje33:01 Download
58 - Preroške šole26:23 Download
59 - Prvi Izraelov kralj39:07 Download
60 - Savlova predrznost25:37 Download
61 - Savel zavržen31:28 Download
62 - Davidovo pomaziljenje12:17 Download
63 - David in Goliat18:01 Download
64 - David ubežnik32:46 Download
65 - Davidova velikodušnost38:38 Download
66 - Savlova smrt18:14 Download
67 - Starodavno in sodobno čarovništvo20:08 Download
68 - David v Ziklagu20:34 Download
69 - David poklican na prestol16:57 Download
70 - Davidovo kraljevanje35:43 Download
71 - Davidov greh in spokorjenje31:13 Download
72 - Absalomov upor54:42 Download
73 - Davidova zadnja leta29:53 Download