August

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$2,245

Still
Needed

$5,155

Visitors:

380

We Have:

$0

$2,245

$7,400

We Have:

August

Budget $7,400

Visitors:

380

$0

$2,245

$7,400

Donations Received:

$2,245

Still
Needed:

$5,155

Main Menu

August

Donations:

$2,245

Visitors:

380

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$5,155

Ibyakozwe n’Intumwa

Album Cover

All

01 - UMUGAMBI IMANA IFITIYE ITORERO RYAYO11:09 Download
02 - GUTOZWA KW'ABIGISHWA CUMI NA BABIRI10:51 Download
03 - INSHINGANO IKOMEYE13:15 Download
04 - PENTEKOTE17:24 Download
05 - IMPANO YA MWUKA MUZIRANENGE13:53 Download
06 - KU IREMBO RY'URUSENGERO19:29 Download
07 - UMUBURO KU BAKORESHA UBURYARYA9:51 Download
08 - IMBERE Y'URUKIKO RUKURU RW'ABAYAHUDI13:58 Download
09 - ABADIYAKONI BARINDWI14:42 Download
10 - UMUKRISTO WA MBERE WAHOWE UKWIZERA KWE8:18 Download
11 - UBUTUMWA BWIZA I SAMARIYA13:08 Download
12 - UWATOTEZAGA AHINDUKA UMWIGISHWA15:59 Download
13 - IMINSI YO KWITEGURA12:06 Download
14 - UMUNTU WASHATSE UKURI16:30 Download
15 - GUKURWA MU NZU Y'IMBOHE17:23 Download
16 - UBUTUMWA BWIZA MURI ANTIYOKIYA15:49 Download
17 - INEGUZA Z'UBUTUMWA BWIZA16:13 Download
18 - KUBWIRIZA MU BANYAMAHANGA15:38 Download
19 - ABAYAHUDI N'ABANYAMAHANGA19:43 Download
20 - KWEREREZA UMUSARABA15:03 Download
21 - MU NTARA ZA KURE13:48 Download
22 - TESALONIKE15:16 Download
23 - I BEROYA NA ATENE18:28 Download
24 - KORINTO17:09 Download
25 - INZANDIKO KU BANYATESALONIKE21:51 Download
26 - APOLO ARI I KORINTO18:59 Download
27 - EFESO14:23 Download
28 - IMINSI Y'IMIRUHO N'IBIGERAGEZO9:11 Download
29 - UBUTUMWA BW'IMBUZI NO KWINGINGA14:57 Download
30 - GUHAMAGARIRWA KUGERA KU RUGERO RWO HEJURU21:18 Download
31 - UBUTUMWA BWAKIRIWE19:30 Download
32 - ITORERO RITANGANA UBUNTU16:47 Download
33 - GUKORA MU GIHE KIRUHIJE18:09 Download
34 - UMURIMO WERA19:13 Download
35 - AGAKIZA KU BAYAHUDI15:50 Download
36 - UBUHAKANYI I GALATIYA8:31 Download
37 - PAWULO AJYA I YERUSALEMU BWA NYUMA15:21 Download
38 - PAWULO ARI IMFUNGWA29:22 Download
39 - URUBANZA RWABEREYE I KAYIZARIYA13:15 Download
40 - PAWULO AJURIRIRA KAYISARI6:15 Download
41 - HABUZE GATO UKANYEMEZA9:02 Download
42 - URUGENDO NO KUROHAMA13:00 Download
43 - PAWULO ARI I ROMA20:49 Download
44 - MU RUGO RWA KAYIZARI11:00 Download
45 - INZANDIKO ZANDIKIWE I ROMA19:41 Download
46 - PAWULO AHABWA UMUDENDEZO4:50 Download
47 - PAWULO AFATWA UBUHERUKA3:31 Download
48 - PAWULO IMBERE YA NERO8:34 Download
49 - URWANDIKO RWA NYUMA PAWULO YANDITSE16:43 Download
50 - PAWULO ACIRWA URWO GUPFA7:20 Download
51 - UMWUNGERI UDAHEMUKA24:11 Download
52 - GUSHIKAMA KUGEZA KU GUPFA14:27 Download
53 - YOHANA UKUNDWA10:18 Download
54 - UMUHAMYA W'INDAHEMUKA15:47 Download
55 - GUHINDURWA N'UBUNTU16:15 Download
56 - PATIMOSI13:19 Download
57 - IBYAHISHUWE22:52 Download
58 - ITORERO RINESHA15:06 Download