August

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$2,245

Still
Needed

$5,155

Visitors:

381

We Have:

$0

$2,245

$7,400

We Have:

August

Budget $7,400

Visitors:

381

$0

$2,245

$7,400

Donations Received:

$2,245

Still
Needed:

$5,155

Main Menu

August

Donations:

$2,245

Visitors:

381

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$5,155

Abahanuzi n’abami

Album Cover

All

01 - SALOMO14:37 Download
02 - INGORO NO KWEGURIRWA IMANA KWAYO23:02 Download
03 - UBWIBONE BUTERWA NO KUGUBWA NEZA16:23 Download
04 - INGARUKA ZO GUCUMURA21:58 Download
05 - KWIHANA KWA SALOMO19:01 Download
06 - UBWAMI BUGABANYWAMO KABIRI17:13 Download
07 - YEROBOWAMU12:45 Download
08 - UBUHAKANYI BW'ISHYANGA13:42 Download
09 - ELIYA W'I TISHIBI13:45 Download
10 - IJWI RYO GUCYAHA GUKOMEYE21:26 Download
11 - KARUMELI16:26 Download
12 - KUVA I YEZERELI UKAGERA I HOREBU17:05 Download
13 - URAKORA IKI AHO16:32 Download
14 - MU MWUKA N'IMBARAGA BYA ELIYA19:35 Download
15 - YEHOSHAFATI21:04 Download
16 - KURIMBUKA KW'INZU YA AHABU21:30 Download
17 - GUHAMAGARWA KWA ELISA19:10 Download
18 - GUHUMANUKA KW'AMAZI10:05 Download
19 - UMUHANUZI W'AMAHORO13:19 Download
20 - NAMANI12:15 Download
21 - UMURIMO USOZA WA ELISA16:38 Download
22 - NINEVE WA MURWA MUNINI20:19 Download
23 - KUJYANWA MU BUNYAGE NA ASHURI22:51 Download
24 - KURIMBURWA KU BWO KUBURA UBWENGE12:42 Download
25 - GUHAMAGARWA KWA YESAYA13:09 Download
26 - DORE IMANA YANYU16:58 Download
27 - AHAZI15:47 Download
28 - HEZEKIYA13:32 Download
29 - INTUMWA ZITURUTSE I BABULONI12:16 Download
30 - KUROKORWA ASHURI26:49 Download
31 IBYIRINGIRO KU BAPAGANI18:32 Download
32 - MANASE NA YOSIYA15:47 Download
33 - IGITABO CY'AMATEGEKO18:46 Download
34 - YEREMIYA23:58 Download
35 - AMAKUBA YEGEREJE27:26 Download
36 - UMWAMI WA NYUMA W'UBUYUDA19:02 Download
37 - KUJYANWA I BABULONI ARI IMBOHE19:12 Download
38 - UMUCYO URASIRA MU MWIJIMA18:35 Download
39 - MU RUGO RW'IBWAMI BW'I BABULONI18:53 Download
40 - INZOZI ZA NEBUKADINEZARI20:45 Download
41 - ITANURA RIGURUMANA15:54 Download
42 - UGUKOMERA NYAKURI12:17 Download
43 - UWITEGEREZAGA UTARABONESHWAGA AMASO24:49 Download
44 - DANIYELI MU RWOBO RW'INTARE14:26 Download
45 - KUGARUKA KW'ABARI BARAJYANYWE MU BUNYAGE22:25 Download
46 - ABAHANUZI B'IMANA BABAFASHA25:17 Download
47 - YOSUWA NA MALAYIKA16:48 Download
48 - SI KU BW'AMABOKO KANDI SI KU BW'IMBARAGA8:33 Download
49 - MU GIHE CY'UMWAMIKAZI ESITERI10:32 Download
50 - EZIRA UMUTAMBYI N'UMWANDITSI17:14 Download
51 - UBUBYUTSE MU BY'UMWUKA17:53 Download
52 - UMUGABO UTARAPFUSHIJE AMAHIRWE UBUSA9:36 Download
53 - ABUBATSI B'INKIKE14:58 Download
54 - GUCYAHA KWEREKEYE KWAKA INYUNGU IRENZE URUGERO N'UBUNYAZI11:51 Download
55 - UBUGAMBANYI BW'ABAPAGANI11:40 Download
56 - BIGISHWA AMATEGEKO Y'IMANA9:00 Download
57 - IVUGURURA15:17 Download
58 - UKUZA K'UMUCUNGUZI33:49 Download
59 - INZU YA ISIRAHELI29:28 Download
60 - KWEREKWA IKUZO RY'AHAZAZA19:42 Download