August

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$2,245

Still
Needed

$5,155

Visitors:

56

We Have:

$0

$2,245

$7,400

We Have:

August

Budget $7,400

Visitors:

56

$0

$2,245

$7,400

Donations Received:

$2,245

Still
Needed:

$5,155

August

Donations:

$2,245

Visitors:

56

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$5,155

Maranatha, de Here Komt!

Album Cover

Alle hoofdstukken

01-01 - De eerste komst van Jezus10:54 Download
01-02 - De les van Bethlehem2:31 Download
01-03 - Toen Jezus geboren was2:41 Download
01-04 - De hoop op de tweede komst2:49 Download
01-05 - Het kernthema van de schrift3:00 Download
01-06 - Het geloof van de hervormers2:52 Download
01-07 - De sleutel tot de geschiedenis2:33 Download
01-08 - Parallel lopende teleurstellingen2:22 Download
01-09 - Nederige mensen verkondigen de boodschap2:44 Download
01-10 - De waarheid zal triompferen3:07 Download
01-11 - Het verhaasten van de wederkomst van onze Heer2:40 Download
01-12 - Laatste waarschuwing van de derde engel2:47 Download
01-13 - Hij zal voor eeuwig regeren3:05 Download
01-14 - De profetie van Elia2:48 Download
01-15 - Verhef Jezus als het middelpunt2:59 Download
01-16 - Het veld is de wereld2:58 Download
01-17 - Gods oordelen in het land2:47 Download
01-18 - Een beter en edeler weg2:58 Download
01-19 - Als de luide roep weerklinkt2:43 Download
01-20 - De getrouwen zullen niet falen2:43 Download
01-21 - Werk ook al is het maar om een ziel te winnen2:46 Download
01-22 - Bestudeer daniel en de openbaring2:56 Download
01-23 - Onverdraagzaamheid en vervolging2:49 Download
01-24 - De gemeente zal niet vallen2:49 Download
01-25 - De valse opwekking2:54 Download
01-26 - Uitstel door eigendunk en zorgeloosheid2:59 Download
01-27 - Er is een hemel te winnen2:40 Download
01-28 - Zegeningen voor de waakzamen2:52 Download
01-29 - Overal nood2:55 Download
01-30 - Bemiddelende gebeden2:48 Download
01-31 - Verdriet of vreugde2:56 Download
02-01 - Een belangrijk moment2:43 Download
02-02 - Een hoge standaard3:00 Download
02-03 - De tijd word gewogen3:12 Download
02-04 - Zult u de toets doorstaan2:46 Download
02-05 - Een onveilbare gids2:50 Download
02-06 - Klaar om te antwoorden2:49 Download
02-07 - Het feestmaal dat voldoening schenkt2:50 Download
02-08 - Morele zelfstandigheid2:47 Download
02-09 - Zijn er hier afgoden2:59 Download
02-10 - Onderzoek u eigen hart2:55 Download
02-11 - Indringende vragen2:42 Download
02-12 - Durft u anders te zijn2:48 Download
02-13 - Roei ieder zaad van twijfel uit2:47 Download
02-14 - een geestelijke reus of dwerg2:55 Download
02-15 - wijs of dwaas2:42 Download
02-16 - Nu altijd nu2:47 Download
02-17 - De laatste wacht2:47 Download
02-18 - Slechts één veilige weg2:41 Download
02-19 - Het geloof dat werkt2:55 Download
02-20 - Pas op voor de handlangers van satan2:49 Download
02-21 - Verzoekingen vermomd2:34 Download
02-22 - Waarom Christus Zijn komst uitstelt2:28 Download
02-23 - Een doel te bereiken2:47 Download
02-24 - Geen tijd om het werk van de duivel te doen2:28 Download
02-25 - Satans laatste strijd2:51 Download
02-26 - Door de hemelpoorten2:40 Download
02-27 - Het gezicht is zeker2:59 Download
02-28 - Een veilige schuilplaats2:08 Download
03-01 - De komende crisis2:40 Download
03-02 - Genezing voor zonde-zieke zielen2:43 Download
03-03 - Een nieuw leven2:40 Download
03-04 - De hoogste prioriteit van het leven2:44 Download
03-05 - De smetteloze parel van de hemel2:44 Download
03-06 - Christus de enige zaligmaker2:55 Download
03-07 - Proef je zelf2:42 Download
03-08 - Burgers van de hemel2:34 Download
03-09 - De volledige kennis van God2:55 Download
03-10 - De hoogste soort van overdenking2:45 Download
03-11 - Er word een wit kleed vereist2:47 Download
03-12 - Vreugde in gehoorzaamheid2:39 Download
03-13 - Gevormd worden in Gods werkplaats2:43 Download
03-14 - Lichamelijke gezondheid en edel denken2:49 Download
03-15 - Het zaaien en oogsten van het leven2:43 Download
03-16 - Het karakter dat de hemel goedkeurt2:51 Download
03-17 - Het beklimmen van de ladder van Petrus2:53 Download
03-18 - Het ademen van de ziel2:51 Download
03-19 - Het geheim van vooruitgang2:43 Download
03-20 - Standvastig geloof2:43 Download
03-21 - Rein in hart en leven2:49 Download
03-22 - Bijbelse heiliging omschreven2:44 Download
03-23 - Wees op uw hoede voor satans listen2:45 Download
03-24 - Bestand tegen iedere verzoeking2:44 Download
03-25 - Waarom is er nog genadetijd2:37 Download
03-26 - Uw geval komt voor2:46 Download
03-27 - Een maatstaaf waarop u vertrouwen kunt2:32 Download
03-28 - De schriften onze beveiliging2:46 Download
03-29 - Gods plechtige beloften voor beveiliging2:42 Download
03-30 - Een diepe en levendige ervaring2:57 Download
03-31 - Bereid u, bereid u, bereid u2:47 Download
04-01 - Het grootste werk in de wereld2:39 Download
04-02 - De boodschap van het kruis2:48 Download
04-03 - Gemotiveerd door liefde2:46 Download
04-04 - De plaats om met getuigen te beginnen2:36 Download
04-05 - Een wereld in nood2:33 Download
04-06 - Lerende van huis tot huis2:51 Download
04-07 - Van persoon tot persoon getuigen3:05 Download
04-08 - Blaast alarm3:07 Download
04-09 - Gods speciale boodschap voor vandaag2:41 Download
04-10 - Een tijd om een beslissing te nemen2:43 Download
04-11 - Leven om de ander te redden2:46 Download
04-12 - De weg naar het leven2:45 Download
04-13 - Partnerschap met Christus2:41 Download
04-14 - Vertegenwoordigers van de zaligmaker2:44 Download
04-15 - Een karakter dat de wereld zal herkennen2:45 Download
04-16 - Het getuigenis dat de wereld nodig heeft2:48 Download
04-17 - Als God de leegte aanvult2:42 Download
04-18 - Predik met kracht2:46 Download
04-19 - Zie het lam Gods2:43 Download
04-20 - Gods oproep tot hervorming2:46 Download
04-21 - Bevordert het gezondheid2:51 Download
04-22 - Zichzelf vergeten3:00 Download
04-23 - De jeugd, Gods instrument2:43 Download
04-24 - Een werk voor alle leeftijden2:37 Download
04-25 - Waarom zovele die niets doen2:52 Download
04-26 - Al onze schatten voor God2:51 Download
04-27 - Een eenvoudig leven2:46 Download
04-28 - Een verkeerde ijver2:46 Download
04-29 - Een vast fundament2:33 Download
04-30 - De hemel wacht op u2:52 Download
05-01 - God zal zijn volk leiden2:22 Download
05-02 - Satan verdubbeld zijn inspanningen2:30 Download
05-03 - Een geweldige worsteling staat te komen2:29 Download
05-04 - Het verdraaien van de schrift2:39 Download
05-05 - Onjuiste theorieân over God2:50 Download
05-06 - De gevaren van valse wetenschap2:39 Download
05-07 - Een meesterwerk van Satans misleidingen2:39 Download
05-08 - De tijden en gelegenheden2:13 Download
05-09 - En gelijk het geschieden in de dagen van Noach2:34 Download
05-10 - Een grote verschikking zal spoedig komen2:35 Download
05-11 - De jeugd en het drugs sindrome2:31 Download
05-12 - Uiterlijk vertoon van heidense machten2:32 Download
05-13 - Verwarring in de steden2:33 Download
05-14 - Het vooroordeel neemt toe2:43 Download
05-15 - De begeerste naar naaktheid2:39 Download
05-16 - Zij die roepen om vrede2:41 Download
05-17 - Tonelen, geluiden en misdadigheid2:44 Download
05-18 - Spiritisme en revolutie2:45 Download
05-19 - Pas op voor de door mensen gemaakte testen2:39 Download
05-20 - Genezing kan van de duivel zijn2:35 Download
05-21 - De geweldadige aarde2:36 Download
05-22 - Tekenen in de hemelen2:22 Download
05-23 - De sterren vallen van de hemel2:36 Download
05-24 - Het Otomaanse rijk in de profetie2:43 Download
05-25 - Een lage moraal2:37 Download
05-26 - Fanatisme en het spreken in tongen2:42 Download
05-27 - Beproeft alle dingen2:46 Download
05-28 - Bedrog2:36 Download
05-29 - Pas op voor hen die verdeeldheid zaaien2:32 Download
05-30 - De resultaten van valse visioenen2:56 Download
05-31 - Gezamelijk optrekken2:40 Download
06-01 - Komende gebeurtenissen zijn duidelijk geopenbaard2:41 Download
06-02 - Voorbereiden op datgene wat voor ons ligt2:31 Download
06-03 - Satans grondslag voor de eindtijd2:37 Download
06-04 - De strategie van de duivel tegen de sabbatvierders2:45 Download
06-05 - Het beeld van het beest opgericht2:47 Download
06-06 - Afval bereid de weg2:49 Download
06-07 - De rol van het spiritisme in het bedrog2:46 Download
06-08 - De geesten van de uitvaardiging van de zondagswet2:37 Download
06-09 - Valse opwekkingen2:39 Download
06-10 - Hoe het beeld van het beest zich ontwikkeld2:35 Download
06-11 - De sabbat meer volledig verkondigd2:38 Download
06-12 - De tweede engelboodschap word herhaalt2:49 Download
06-13 - Sabbat contra zondag kwestie3:07 Download
06-14 - Het zinnebeeldige van de drie engelenboodschappen2:39 Download
06-15 - Gewapende conflicten in de laatste dagen2:50 Download
06-16 - Benauwde tijden staan vlak voor ons2:46 Download
06-17 - Rampen waarvan Gods volk de schuld krijgt2:45 Download
06-18 - Noodzakelijke wijsheid voor de sabbatvierders2:34 Download
06-19 - Zendingswerk op zondag2:59 Download
06-20 - Gods wet in Amerika nietig verklaard2:54 Download
06-21 - Het teken om de grote steden te verlaten2:59 Download
06-22 - Voedsel en landerijen in de laatste dagen2:51 Download
06-23 - Vakbonden en kartelvorming2:48 Download
06-24 - Verboden om te kopen en verkopen2:47 Download
06-25 - Bewerk de steden vanaf buitenposten2:38 Download
06-26 - Verlichting van lichamelijk lijden3:02 Download
06-27 - De zondagswet word uitgevaardigd2:44 Download
06-28 - Het protestantisme verenigt zich met het pausdom2:37 Download
06-29 - Twee grote klassen van Christenen2:43 Download
06-30 - Verwarring van vele stemmen2:33 Download
07-01 - Het drievoudig verbond van de godsdienst2:34 Download
07-02 - Satan en het drievoudig verbond2:57 Download
07-03 - De verdraaiing van de waarheid2:58 Download
07-04 - De verenigde staten in de profetie2:39 Download
07-05 - Vervolging door protestanten en katholieken2:29 Download
07-06 - Vervolgd om Christus' wil2:43 Download
07-07 - Voormalige broeder... ergste vervolger2:52 Download
07-08 - Verraden door vrienden en huisgenoten2:59 Download
07-09 - Onder bedreiging van de dood2:47 Download
07-10 - Martelaars in de laatste dagen2:43 Download
07-11 - De tijd van de schudding2:38 Download
07-12 - Een visioen van de schudding2:44 Download
07-13 - Eenheid en scheiding tijdens de luide roep2:52 Download
07-14 - De gemeente lijkt te vallen2:41 Download
07-15 - De reiniging van de gemeente2:49 Download
07-16 - Satan geeft zich voor Christus uit2:50 Download
07-17 - Satan geeft zich uit voor Christus deel 22:40 Download
07-18 - Satanische wonderen deel 12:44 Download
07-19 - Satanische wonderen deel 22:43 Download
07-20 - Gods volk op de proef gesteld2:56 Download
07-21 - Tonelen van bovennatuurlijke aard2:46 Download
07-22 - Het zegel van God en het merkteken van het beest2:41 Download
07-23 - De verzegeling en de spade regen2:47 Download
07-24 - Het overblijfsel en de verzegeling3:00 Download
07-25 - Alle natiën volgen de leiding van amerika2:43 Download
07-26 - Het begin van het einde2:49 Download
07-27 - Nationale ondergang volgt op nationale afval2:52 Download
07-28 - De wereld tegen Gods volk3:05 Download
07-29 - De engel van openbaring 182:51 Download
07-30 - De vroege en late regen2:43 Download
07-31 - Hoogtijd om te ontwaken2:48 Download
08-01 - In deze ure van onderzoek2:55 Download
08-02 - Het wezen van een zedelijk karakter2:58 Download
08-03 - Het karakter een kwaliteit van de ziel2:37 Download
08-04 - Christus onze Helper en Verlosser2:44 Download
08-05 - Een hoge geestelijke status bereikbaar2:42 Download
08-06 - De hoogte van christelijke volmaaktheid bereiken2:53 Download
08-07 - Volmaaktheid in de menselijke sfeer3:06 Download
08-08 - Eerbaar in motieven en handelingen2:54 Download
08-09 - Het overwinnen van slechte gewoonten3:03 Download
08-10 - Heiliging van de gehele mens2:59 Download
08-11 - In overeenstemming met zijn wet3:15 Download
08-12 - Valse heiligmaking2:49 Download
08-13 - Indrukken, gevoelens en medicijnen2:50 Download
08-14 - Drums, dans en lawaai2:52 Download
08-15 - Geen plaats voor zelf verheffing2:57 Download
08-16 - Dag aan dag gered worden2:45 Download
08-17 - De betekenis van bekering2:52 Download
08-18 - Heiligmaking voor sabbatvierders2:39 Download
08-19 - Laat het alarmsignaal horen2:42 Download
08-20 - Het zuivere merkteken van de waarheid2:40 Download
08-21 - Wie ontvangt het zegel2:25 Download
08-22 - De tijd van verzegeling is spoedig nabij2:52 Download
08-23 - Engelen kunnen Gods zegel onderscheiden2:41 Download
08-24 - Een teken dat Gods volk onderscheid2:34 Download
08-25 - Het belang van de heerlijkheid van de sabbat2:48 Download
08-26 - De sabbat is Gods zegel2:46 Download
08-27 - Bestudeer het onderwerp van het Heiligdom2:50 Download
08-28 - De reiniging van het Heiligdom2:41 Download
08-29 - Onderricht over het Heiligdom in de hemel2:47 Download
08-30 - Het oordeel over de levende2:25 Download
08-31 - Het onderzoekend oordeel2:27 Download
09-01 - Staande voor gerechtshoven en raadsvergaderingen2:39 Download
09-02 - Getuigen voor grote mannen van de aarde2:36 Download
09-03 - Bereid u voor om uw God te ontmoeten2:33 Download
09-04 - De belofte van Goddelijke hulp2:32 Download
09-05 - Een ander pinksterfeest op komst2:41 Download
09-06 - De oorlog van Armageddon zal worden gestreden2:42 Download
09-07 - Toekomstige gebeurtenissen hebben een volgorde2:53 Download
09-08 - Een korte tijd van vrede2:44 Download
09-09 - De roep van vrede en rust2:44 Download
09-10 - Gods werk word beeindigd2:36 Download
09-11 - God komt voor Zijn volk tussen beide2:44 Download
09-12 - De genadetijd sluit af2:37 Download
09-13 - De afsluiting van de genade tijd gaat onopgemerkt voorbij2:46 Download
09-14 - Een tijd van benauwdheid als er niet geweest is2:46 Download
09-15 - De vier winden losgelaten2:42 Download
09-16 - De zeven laatste plagen beginnen te vallen2:47 Download
09-17 - Het doods decreet word uitgevaardigd2:50 Download
09-18 - Voor de dood bestemd2:44 Download
09-19 - Bescherming van engelen in de tijd van benauwdheid2:35 Download
09-20 - De goddelozen gedurende de plagen2:37 Download
09-21 - De tijd van Jacob's benauwdheid2:40 Download
09-22 - Waarom is er een tijd van benauwdheid2:27 Download
09-23 - Gods oog is op zijn volk2:42 Download
09-24 - De grote tijd der benauwdheid2:48 Download
09-25 - Het grootste alles overtreffende bedrog2:45 Download
09-26 - Geen martelaren meer nadat de genade tijd afgesloten is2:41 Download
10-01 - De vooropstanding van de onrechtvaardigen2:38 Download
10-02 - De elementen zullen branden met verschoeiende hitte2:46 Download
10-03 - Een treffende illustratie van de zevende plaag2:46 Download
10-04 - De aarde wijkt voor haar maker2:41 Download
10-05 - Gods wet verschijnt aan de Hemel2:33 Download
10-06 - De dag en het uur van Christus komst aangekondigd2:20 Download
10-07 - Het gloren van de gouden morgen2:37 Download
10-08 - De tweede komst van Christus2:29 Download
10-09 - In holen en spellonken van de aarde2:32 Download
10-10 - Christus verschijning bij Zijn tweede komst2:50 Download
10-11 - Het oordeel bij de tweede komst2:33 Download
10-12 - Zij die hem doorstoken hebben2:42 Download
10-13 - De goddelozen doden elkaar2:43 Download
10-14 - De toorn van het Lam2:37 Download
10-15 - God grijpt in bij Armeggedon2:39 Download
10-16 - De aard van de uiteindelijke veldslag2:39 Download
10-17 - Weest ook bereid2:45 Download
10-18 - De opstanding van de rechtvaardigen2:31 Download
10-19 - Overwinning van de slapende heiligen2:23 Download
10-20 - Het mysterie van de opstanding2:28 Download
10-21 - Het eeuwige leven begint nu2:43 Download
10-22 - Wij zullen elkaar herkennen2:52 Download
10-23 - De zalige hoop2:45 Download
10-24 - De opstanding van de rechtvaardigen2:52 Download
10-25 - De aarde onbewoond2:28 Download
10-26 - Satan word gebonden2:25 Download
10-27 - Gezinnen zullen herenigd worden2:25 Download
10-28 - Kronen voor de getrouwe bereid2:30 Download
10-29 - Een kroon voor ieder kind van God2:24 Download
10-30 - Onze verlossing nadert2:43 Download
10-31 - Mijn loon is bij mij2:32 Download
11-01 - De gevangenschap van satan en zijn engelen2:38 Download
11-02 - Wij zullen onze beschermengel ontmoeten2:27 Download
11-03 - Welkom in de stad van God2:39 Download
11-04 - Onuitsprekelijke blijdschap2:31 Download
11-05 - De dankbaarheid van de verlosten2:19 Download
11-06 - De hemel is goedkoop genoeg2:42 Download
11-07 - Eindelijk thuis2:38 Download
11-08 - Verassingen wanneer we in de hemel komen2:34 Download
11-09 - Bevredigende antwoorden2:33 Download
11-10 - Bedenk de dingen die boven zijn2:29 Download
11-11 - De beloning van de verlosten2:34 Download
11-12 - Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord2:52 Download
11-13 - Levengevende vruchten2:59 Download
11-14 - De door de regenboog omringde troon2:52 Download
11-15 - Wij zullen de koning zien2:40 Download
11-16 - De honderdvierenveertigduizend2:34 Download
11-17 - De grote schare van verlosten2:45 Download
11-18 - Het loon van hen die zielen winnen2:37 Download
11-19 - Denk aan hemelse dingen2:50 Download
11-20 - De heerlijkheid van de hemelse wereld2:30 Download
11-21 - Kijk naar de eeuwige dingen2:42 Download
11-22 - Zalig zij die hun gewaden wassen2:39 Download
11-23 - Het oordeel tijdens de duizend jaar2:45 Download
11-24 - Christus komt opnieuw naar de aarde terug2:47 Download
11-25 - Satan uit zijn gevangenis losgelaten2:40 Download
11-26 - De goddelozen bereiden zich voor om Jeruzalem aan te vallen2:44 Download
11-27 - Het laatste oordeel2:28 Download
11-28 - Ieder werk zal in het gericht gebracht worden2:21 Download
11-29 - Christus is rechter2:40 Download
11-30 - Beloningen en bestraffingen2:43 Download
12-01 - Taferelen boven de Heilige Stad2:44 Download
12-02 - Historische mensen bij het oordeel aanwezig2:36 Download
12-03 - De goddelozen erkennen Gods gerechtigheid2:46 Download
12-04 - Gods naam van blaam gezuiverd2:50 Download
12-05 - Zonde en zondaars vernietigd2:34 Download
12-06 - Slechts een herinnering aan de zonde2:35 Download
12-07 - Wij behoren tot de koninklijke familie2:47 Download
12-08 - Bevredigende bezigheid2:37 Download
12-09 - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde2:45 Download
12-10 - Geen dood meer, nooit meer2:35 Download
12-11 - De erfenis van de verlosten2:40 Download
12-12 - De hof van Eden hersteld2:39 Download
12-13 - Het geluk van de eeuwige wereld2:35 Download
12-14 - Thuis in het nieuwe Jeruzalem2:45 Download
12-15 - De onsterfelijke erfenis2:41 Download
12-16 - De triomferende gemeente2:41 Download
12-17 - Onverwachte beloning2:40 Download
12-18 - Bezigheden op de nieuwe aarde2:28 Download
12-19 - Onvergelijkbare muziek2:49 Download
12-20 - De hoogste eer van onze zaligmaker2:45 Download
12-21 - De school van het hiernamaals2:44 Download
12-22 - Christus zal onze leraar zijn2:37 Download
12-23 - Onze studie in de komende eeuwen2:43 Download
12-24 - Onuitputtelijke onderwerpen2:52 Download
12-25 - Het universum ons studieveld3:02 Download
12-26 - De ene wereld na de andere zal bezocht worden2:39 Download
12-27 - Speculaties over de nieuwe aarde2:35 Download
12-28 - Christus Koninkrijk van liefde2:49 Download
12-29 - De sabbat in het hiernamaals2:52 Download
12-30 - Eeuwige veiligheid2:55 Download
12-31 - Wat de eeuwigheid voor de verlosten inhoud2:46 Download