August

Monthly Expenses

$7,400

Donations Received

$2,245

Still
Needed

$5,155

Visitors:

56

We Have:

$0

$2,245

$7,400

We Have:

August

Budget $7,400

Visitors:

56

$0

$2,245

$7,400

Donations Received:

$2,245

Still
Needed:

$5,155

August

Donations:

$2,245

Visitors:

56

Expenses:

$7,400

Still
Needed:

$5,155

Het Bijbels Gezin

Album Cover

Alle hoofdstukken

01 - De sfeer in huis10:36 Download
02 - Basisregels voor gezinsvorming6:58 Download
03 - Eden als ideaal tehuis7:18 Download
04 - Ons gezin heeft grote invloed7:21 Download
05 - Een krachtig christelijk getuigenis8:18 Download
06 - De grote beslissing12:11 Download
07 - Ware liefde of een bevlieging8:35 Download
08 - Gewoontes rond verkering10:14 Download
09 - Verboden huwelijken17:17 Download
10 - Wanneer goede raad nodig is11:09 Download
11 - Overhaast en te vroeg trouwen6:37 Download
12 - Bij elkaar passen6:27 Download
13 - Huishoud onderwijs12:46 Download
14 - Werkelijk bekeerd zijn is een vereiste5:48 Download
15 - Plechtige beloftes10:37 Download
16 - Een gelukkige en succesvolle relatie16:55 Download
17 - Wederzijdse verpichtingen14:06 Download
18 - Rechten en plichten binnen het gezin15:21 Download
19 - Waar is ons thuis8:10 Download
20 - Het gezin in de stad10:18 Download
21 - Voordelen van het platteland12:45 Download
22 - Het bouwen en inrichten van een huis17:41 Download
23 - Kinderen zijn een zegen4:46 Download
24 - De gezinsgrootte9:00 Download
25 - Zorg voor de hulpbehoefende kinderen8:16 Download
26 - De erfenis van ouders aan hun kinderen5:01 Download
27 - Een heilige kring6:46 Download
28 - De eerste leerschool van het kind10:57 Download
29 - Een taak die je niet aan andere kan overlaten5:41 Download
30 - Kamaraadschap binnen het gezin7:45 Download
31 - De geborgenheid door liefde8:53 Download
32 - Leg beslag op de tuin van hun hart6:01 Download
33 - God beloofd zijn leiding9:02 Download
34 - De positie van vader en zijn verantwoordelijkheid9:17 Download
35 - Lasten delen5:55 Download
36 - Een kamaraad voor de kinderen6:31 Download
37 - Hoe een man niet moet zijn8:53 Download
38 - De positie van moeder en haar verantwoordelijkheden16:19 Download
39 - Moeders invloed rijkt tot in de eeuwigheid6:55 Download
40 - Misvattingen over de taak van de moeder6:49 Download
41 - Voorbeelden van gebrekkige moederschap5:20 Download
42 - Moeders gezondheid en persoonlijke verschijning7:01 Download
43 - De invloeden van vóór de geboorte9:02 Download
44 - De zorg voor kleine kinderen6:36 Download
45 - Kinderen opvoeden is moeders eerste taak9:19 Download
46 - De stiefmoeder5:43 Download
47 - Christus bemoedigd moeders6:23 Download
48 - Hemelse waardering voor kinderen4:29 Download
49 - Helpers van moeder16:26 Download
50 - De eer die ouders toekomt7:53 Download
51 - Adviezen aan kinderen10:46 Download
52 - De leiding over het gezin11:51 Download
53 - Een verenigd front7:46 Download
54 - Geloof in het gezin14:57 Download
55 - Morele maatstaven27:04 Download
56 - Echtscheiding13:55 Download
57 - Houding tegen een ongelovige man of vrouw8:48 Download
58 - Het predikants gezin13:09 Download
59 - Bejaarde ouders7:43 Download
60 - Rentmeesters van God8:26 Download
61 - Omgaan met geld in het gezin15:41 Download
62 - Zuinigheid moet je oefenen8:26 Download
63 - Leer kinderen geld verdienen en ermee omgaan8:21 Download
64 - Eerlijk zaken doen25:17 Download
65 - Voorzieningen voor de toekomst24:22 Download
66 - De poorten die wij moeten bewaken31:11 Download
67 - Verleidelijke beelden en geluiden7:39 Download
68 - De invloed van lezen16:08 Download
69 - Hoffelijkheid en vriendelijkheid17:02 Download
70 - Opgewektheid7:15 Download
71 - Ons spreken20:15 Download
72 - Gastvrijheid14:16 Download
73 - Onze sociale behoeften6:45 Download
74 - Veilige en onveilige relaties12:32 Download
75 - Leiding van ouders in contacten met anderen10:43 Download
76 - Vrije dagen en feestdagen8:51 Download
77 - Kerstmis11:49 Download
78 - Het gezin als middelpunt van zending13:13 Download
79 - Ontspanning is essentieel8:13 Download
80 - Wat spelen we13:45 Download
81 - Ontspanning die blijvend voldoening geeft10:38 Download
82 - Hoe een christen ontspanning kiest16:37 Download
83 - Het verlokkende van genot9:46 Download
84 - Hoe stuur je het denken van jongeren over ontspanning8:57 Download
85 - De beloning hier en in de toekomende wereld10:55 Download
86 - Het leven in de Hof van Eden14:22 Download
87 - Pentekeningen van de nieuwe aarde10:09 Download